โบลเวอร์อุตสาหกรรม: พัดลมโบลเวอร์ และ รูทโบเวอร์ ที่นิยมในโรงงาน

โบลเวอร์: ความหมายและประโยชน์ในอุตสาหกรรม

โบลเวอร์ (Blower) คือ เครื่องกำเนิดลมหรือก๊าซที่ใช้ในการขับเคลื่อนหรือเป่าลมหรือก๊าซในระบบท่อ หรือในกระบวนการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม โบลเวอร์มีหลายประเภท โดยสามารถแบ่งตามลักษณะการทำงาน หรือตามลักษณะของลมหรือก๊าซที่สร้างขึ้น โบลเวอร์มีความสำคัญในการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ในอาคารที่ต้องการระบบระบายอากาศหรือการเปลี่ยนอากาศที่มีคุณภาพดี

ประเภทของโบลเวอร์: ความหลากหลายของโบลเวอร์ในตลาด

1.โบลเวอร์แบบก้านเรียว (Centrifugal Blower): โบลเวอร์นี้มีพัดลมที่เป็นก้านเรียว โดยลมหรือก๊าซที่สูบเข้ามาจากด้านกลม จะถูกขับเคลื่อนออกไปในทิศทางเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่อง
2.โบลเวอร์แบบแกนตรง (Axial Blower): โบลเวอร์นี้มีพัดลมที่เป็นแกนตรง ลมหรือก๊าซจะถูกสูบเข้ามาจากด้านหนึ่งของเครื่อง และถูกขับเคลื่อนออกไปในทิศทางตรงข้าม
โบลเวอร์มีการนำไปใช้ในหลายๆ อุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ในโรงงานเคมี, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานกระดาษ, ระบบระบายอากาศ, และระบบปรับอากาศ ทั้งนี้อาจมีการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ตามความต้องการของแต่ละโรงงาน

ความหมายของโบลเวอร์ต่างประเภท: เข้าใจก่อนเลือกใช้

พัดลมโบลเวอร์: ส่วนสำคัญในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

พัดลมโบลเวอร์ (Blower Fan) คือ อุปกรณ์หรือส่วนหนึ่งของเครื่องโบลเวอร์ ที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนลมหรือก๊าซในระบบท่อ หรือในกระบวนการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม พัดลมโบลเวอร์มีหลายแบบ และทำหน้าที่ตามประเภทของโบลเวอร์ที่ใช้งาน

พัดลมโบลเวอร์ทำหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนลมหรือก๊าซให้เคลื่อนที่ในระบบท่อ หรือกระบวนการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม รวมถึงในอาคารที่ต้องการระบบระบายอากาศหรือการปรับอากาศที่มีคุณภาพดี การเลือกพัดลมโบลเวอร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการให้ระบบทั้งหมดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของพัดลมโบลเวอร์: การเลือกตัวที่เหมาะสม

1.พัดลมโบลเวอร์แบบก้านเรียว (Centrifugal Blower Fan): พัดลมนี้มีก้านเรียวและทำหน้าที่สูบลมหรือก๊าซเข้ามาจากด้านกลม จากนั้นขับเคลื่อนออกไปในทิศทางเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่อง
2.พัดลมโบลเวอร์แบบแกนตรง (Axial Blower Fan): พัดลมนี้เป็นแกนตรง ลมหรือก๊าซจะถูกสูบเข้ามาจากด้านหนึ่งของเครื่อง และถูกขับเคลื่อนออกไปในทิศทางตรงข้าม

รูทโบเวอร์: อุปกรณ์สำคัญในระบบลมกด

รูทโบเวอร์ (Turbocharger) คือ อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล โดยการนำก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์ที่มีความดันเพิ่มขึ้นมาขับเคลื่อนพัดลมภายในรูทโบเวอร์ พัดลมนี้จะสูบอากาศเข้ามาในเครื่องยนต์ด้วยความดันที่สูงขึ้น นำไปสู่การเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพขึ้น และสามารถให้กำลังมากขึ้นในขณะที่ปริมาณเครื่องยนต์ไม่เพิ่มขึ้น

ข้อดีของการใช้รูทโบเวอร์: เสริมความเข็มแข็งในอุตสาหกรรม

1.เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์:การเพิ่มความดันของอากาศที่เข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณเครื่องยนต์ที่ไม่มีรูทโบเวอร์
2.ประหยัดเชื้อเพลิง:รูทโบเวอร์ช่วยให้เครื่องยนต์สามารถใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ลดมลพิษ:การใช้รูทโบเวอร์ช่วยให้เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นลดปริมาณสารต่างๆที่ปล่อยออกมาในรูปของก๊าซไอเสีย

โบลเวอร์อุตสาหกรรม: ความหมายและประโยชน์ในโรงงาน

โบลเวอร์อุตสาหกรรม (Industrial Blower) คือ เครื่องกำเนิดลมหรือก๊าซที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนลมหรือก๊าซด้วยความดันหรือปริมาณที่เหมาะสม โบลเวอร์อุตสาหกรรมมีหลายประเภท และมีความสามารถในการขับเคลื่อนลมหรือก๊าซให้เคลื่อนที่ตามความต้องการของกระบวนการ

การนำโบลเวอร์อุตสาหกรรมไปใช้งาน: ทำความเข้าใจและตัวอย่างในอุตสาหกรรม

1.ระบบระบายอากาศ: ใช้ในการดูดควัน, ก๊าซ, และฝุ่นจากโรงงานหรืออาคาร นำไปสู่ระบบการกรองหรือนำออกจากพื้นที่ทำงาน
2.ระบบควบคุมอุณหภูมิ: ใช้ในการขับเคลื่อนอากาศหรือก๊าซเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต
3.ระบบเป่าลมเย็น: ใช้ในการเป่าลมเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องจักรหรือสินค้า
4.การเป่าลมเพื่อกระตุ้นการเผาไหม้ในเตาหลอมหรือเตาเผา
5.กระบวนการเคมี: ใช้ในการขับเคลื่อนและควบคุมก๊าซหรือควันที่เกิดขึ้นในกระบวนการเคมี

New

FBW240701001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ DURR Gmbh GERMANY ขนาดใบพัด 120 cm / ขนาด Dimention กยส. 240 x 220 x 220 cm / ขนาดมอเตอร์ 30 HP 380V FAN BLOWER ขนาดใหญ่งาน BIG SIZE จากยุโรปเยอรมัน สภาพสวยพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW240617002

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ NATIONAL JAPAN ขนาด 1/2 HP ชนิดพิเศษแบบไฟเบอร์กลาสใช้กับงานเคมี 380V

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,800 ฿7,800
 

 

New

FBW240507001

โบลเวอร์สแตนเลสดูดเป่าระบายอากาศ ใช้ในอุตสาหกรรมดูดเป่าลมสะอาด ลมที่มีสารเคมีเจือปน และ มีความเป็นกรดด่าง งานขึ้นรูปสแตนเลสทั้งห้องและใบพัดไม่เป็นสนิม สภาพสวยพร้อมใช้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW240401001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ วัสดุอลูมิเนียมโข่งและใบพัด งานเดิมใช้ดูดระบายลมร้อน ระบบไฟ 380V สภาพสวยพร้อมใช้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW240401002

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ ขนาด 10 HP ใบพัดตรงแบบอลูมิเนียม โต 50 cm (20”) มอเตอร์ Mitsubishi 10 HP 380V สภาพสวยพร้อมใช้ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,500 ฿12,500
 

 

New

FBW240318002

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศงานญี่ปุ่น CHIYODA OSAKA NIPPON ขนาด 50 HP 1460 RPM 200V (3 สายญี่ปุ่น) ขนาดโบลเวอร์ ปากทางเข้า 60 cm / กว้าง 180 cm / สูง 200 cm ตัวใหญ่ BIG SIZE ใบพัดวัสดุสเตนเลส สภาพสวย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW240318001

โบลเวอร์อลูมิเนียมดูดเป่าลมร้อม LONG CHANG ขนาด 2 HP 2800 RPM 380V / โข่งใบอลูมิเนียม 16” / ท่อออก 4” 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,800 ฿6,800
 

 

New

FBW240306001

รูทโบลเวอร์อัดอากาศเก่าญี่ปุ่น ANLET & ITO JAPAN ขนาด 10 HP / ท่อ 3” / ระบบไฟ 380V สภาพสวย พร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,500 ฿28,500
 

 

New

FBW240219001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ NICOTRA FAN BLOWER ขนาดใบพัด 30” (75 cm) มอเตอร์ 7.5 HP 380V (บอดี้สูง x ยาว) 120 x 200 cm  สภาพสวยพร้อมใช้ทุกตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,800 ฿15,800
 

 

New

FBW240219002

ริงโบลเวอร์ดูดเป่าอากาศ ระบบไฟ 380V 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW240129001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ(Axial Fan) NICOTRA BLOWER ขนาดใบพัด 120 cm มอเตอร์ ABB 20 HP 1445 RPM 380V สภาพสวยตัดมาใหม่ๆเข้ามาหลายตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW240129003

รูทโบลเวอร์อัดอากาศ(RootBlower) WIND MAXX & GSD ขนาด 10 HP / ท่อ 3” และ 4” ระบบไฟ 380V มาแบบยกเซ็ทครบชุดพร้อมอุปกรณ์ตามภาพ  WIND MAXX / 3” / 10 HP (2)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW240129002

โบลเวอร์ดูดเป่าอากาศของใหม่ F Y S  SUZHOU HAOLI FAN ขนาด 5.5 HP / 6 POLE / 960 RPM / ระบบไฟ 380V เข้ามา 10 ตัว #ของใหม่เก็บสแปยังไม่ได้ใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,500 ฿14,500
 

 

New

4,800

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ KRUGER CENTRIFUGAL FAN มีตั้งแต่ขนาด 1 HP - 5.5 HP / ระบบไฟ 380V ของประมูลถอดจากไลน์ผลิต สภาพพร้อมใช้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW240122002

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ COMEFRI S.P.A. ITALYงานยุโรปจากอิตาลี่ รุ่นห้องโข่งใหญ่ / ใบพัด 2 ชั้น / ระบบไฟ 380V 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW231212002

รูทโบลเวอร์อัดอากาศ(RootBlower) ตัวเปล่า มี 8 ตัว (ติดไม่หมุน)#ตามสภาพ‼️

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW231212001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ KRUGER 10 HP 380V (เหลือ 3 ตัว)#ตามสภาพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,500 ฿8,500
 

 

New

FBW231127001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ KRUGER FAN BLOWER  ระบบไฟ 380V 7.5 HP 10 HP

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW231016001

โบลเวอร์ดูดเป่าอากาศของใหม่ F Y P  SUZHOU HAOLI FAN ระบบไฟ 380V 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,800 ฿12,800
 

 

New

FBW230904001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ COMEFRI S.P.A. ITALY งานยุโรปจากอิตาลี่ รุ่นห้องโข่งใหญ่ / ใบพัด 2 ชั้น / ระบบไฟ 380V

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230823002

รูทโบลเวอร์อัดอากาศ(RootBlower) ANLET & UNOMACH ขนาด 7.5 HP / ท่อ 3” / ระบบไฟ 380V 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,000 ฿27,000
 

 

New

FBW230823001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ VENZ รุ่นดูดเป่าลมร้อน ท่อ 4” โครงสร้างและใบวัสดุอลูมิเนียม ระบบไฟ 380V

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230814001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ KRUGER FAN รุ่นใบพัดกรงกระรอก / ดูดเป่าระบายอากาศกลิ่นฝุ่นลมควัน / ระบบไฟ 380V สภาพสวยสดใหม่ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230710002

รูทโบลเวอร์อัดอากาศ(RootBlower) Anlet & Unozawa  ขายตามสภาพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230710001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ NICOTRA FAN BLOWER ขนาดใบพัด 30” (75 cm) มอเตอร์ 7.5 HP 380V (บอดี้สูง x ยาว) 120 x 200 cm เข้ามา 6 ตัว สภาพสวยพร้อมใช้ทุกตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,900 ฿17,900
 

 

New

FBW230703001

โบลเวอร์ดูดเป่าอากาศของใหม่ KRUGER BLOWER ขนาด 5.5 HP 1450 RPM 380V มีฟุตสวิสท์เปิดปิดการทำงาน งานประกอบใหม่สำหรับใช้เป็นเครื่องดูดเศษด้าย สามารถนำไปดัดแปลงประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้หลายชนิด #ของใหม่เก็บสแปยังไม่ได้ใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,500 ฿18,500
 

 

New

FBW230626001

โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาสแบนด์ญี่ปุ่น(CHEMICAL FAN) TEXEL SEIKOW JAPAN พัดลมอุตสาหกรรมงานเคมีพิเศษเฉพาะ วัสดุไฟเบอร์กลาส ใช้ในการบำบัดอากาศ ทนต่อการกัดกร่อนจาก ไอกรด-ด่าง / ไอสารเคมี ขนาด 7.5 HP 380V #ของหายากมีมาตัวเดียว ‼️

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230612001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ TONG QUANG & NICOTRA ดูดเป่าระบายอากาศกลิ่นฝุ่นลมควัน / ขนาด 10 HP และ 15 HP รอบจัด 2900 RPM ระบบไฟ 380V

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230531001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ KRUGER FAN รุ่นใบพัดกรงกระรอก / ดูดเป่าระบายอากาศกลิ่นฝุ่นลมควัน / ระบบไฟ 380V สภาพสวยสดใหม่ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230522001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ ขนาด 10 HP ใบพัดตรงแบบอลูมิเนียม โต 50 cm (20”) มอเตอร์ Mitsubishi 10 HP 380V สภาพสวยพร้อมใช้ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,500 ฿22,500
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้