โบลเวอร์อุตสาหกรรม: พัดลมโบลเวอร์ และ รูทโบเวอร์ ที่นิยมในโรงงาน

โบลเวอร์: ความหมายและประโยชน์ในอุตสาหกรรม

โบลเวอร์ (Blower) คือ เครื่องกำเนิดลมหรือก๊าซที่ใช้ในการขับเคลื่อนหรือเป่าลมหรือก๊าซในระบบท่อ หรือในกระบวนการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม โบลเวอร์มีหลายประเภท โดยสามารถแบ่งตามลักษณะการทำงาน หรือตามลักษณะของลมหรือก๊าซที่สร้างขึ้น โบลเวอร์มีความสำคัญในการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ในอาคารที่ต้องการระบบระบายอากาศหรือการเปลี่ยนอากาศที่มีคุณภาพดี

ประเภทของโบลเวอร์: ความหลากหลายของโบลเวอร์ในตลาด

1.โบลเวอร์แบบก้านเรียว (Centrifugal Blower): โบลเวอร์นี้มีพัดลมที่เป็นก้านเรียว โดยลมหรือก๊าซที่สูบเข้ามาจากด้านกลม จะถูกขับเคลื่อนออกไปในทิศทางเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่อง
2.โบลเวอร์แบบแกนตรง (Axial Blower): โบลเวอร์นี้มีพัดลมที่เป็นแกนตรง ลมหรือก๊าซจะถูกสูบเข้ามาจากด้านหนึ่งของเครื่อง และถูกขับเคลื่อนออกไปในทิศทางตรงข้าม
โบลเวอร์มีการนำไปใช้ในหลายๆ อุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ในโรงงานเคมี, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานกระดาษ, ระบบระบายอากาศ, และระบบปรับอากาศ ทั้งนี้อาจมีการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ตามความต้องการของแต่ละโรงงาน

ความหมายของโบลเวอร์ต่างประเภท: เข้าใจก่อนเลือกใช้

พัดลมโบลเวอร์: ส่วนสำคัญในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

พัดลมโบลเวอร์ (Blower Fan) คือ อุปกรณ์หรือส่วนหนึ่งของเครื่องโบลเวอร์ ที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนลมหรือก๊าซในระบบท่อ หรือในกระบวนการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม พัดลมโบลเวอร์มีหลายแบบ และทำหน้าที่ตามประเภทของโบลเวอร์ที่ใช้งาน

พัดลมโบลเวอร์ทำหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนลมหรือก๊าซให้เคลื่อนที่ในระบบท่อ หรือกระบวนการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม รวมถึงในอาคารที่ต้องการระบบระบายอากาศหรือการปรับอากาศที่มีคุณภาพดี การเลือกพัดลมโบลเวอร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการให้ระบบทั้งหมดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของพัดลมโบลเวอร์: การเลือกตัวที่เหมาะสม

1.พัดลมโบลเวอร์แบบก้านเรียว (Centrifugal Blower Fan): พัดลมนี้มีก้านเรียวและทำหน้าที่สูบลมหรือก๊าซเข้ามาจากด้านกลม จากนั้นขับเคลื่อนออกไปในทิศทางเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่อง
2.พัดลมโบลเวอร์แบบแกนตรง (Axial Blower Fan): พัดลมนี้เป็นแกนตรง ลมหรือก๊าซจะถูกสูบเข้ามาจากด้านหนึ่งของเครื่อง และถูกขับเคลื่อนออกไปในทิศทางตรงข้าม

รูทโบเวอร์: อุปกรณ์สำคัญในระบบลมกด

รูทโบเวอร์ (Turbocharger) คือ อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล โดยการนำก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์ที่มีความดันเพิ่มขึ้นมาขับเคลื่อนพัดลมภายในรูทโบเวอร์ พัดลมนี้จะสูบอากาศเข้ามาในเครื่องยนต์ด้วยความดันที่สูงขึ้น นำไปสู่การเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพขึ้น และสามารถให้กำลังมากขึ้นในขณะที่ปริมาณเครื่องยนต์ไม่เพิ่มขึ้น

ข้อดีของการใช้รูทโบเวอร์: เสริมความเข็มแข็งในอุตสาหกรรม

1.เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์:การเพิ่มความดันของอากาศที่เข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณเครื่องยนต์ที่ไม่มีรูทโบเวอร์
2.ประหยัดเชื้อเพลิง:รูทโบเวอร์ช่วยให้เครื่องยนต์สามารถใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ลดมลพิษ:การใช้รูทโบเวอร์ช่วยให้เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นลดปริมาณสารต่างๆที่ปล่อยออกมาในรูปของก๊าซไอเสีย

โบลเวอร์อุตสาหกรรม: ความหมายและประโยชน์ในโรงงาน

โบลเวอร์อุตสาหกรรม (Industrial Blower) คือ เครื่องกำเนิดลมหรือก๊าซที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนลมหรือก๊าซด้วยความดันหรือปริมาณที่เหมาะสม โบลเวอร์อุตสาหกรรมมีหลายประเภท และมีความสามารถในการขับเคลื่อนลมหรือก๊าซให้เคลื่อนที่ตามความต้องการของกระบวนการ

การนำโบลเวอร์อุตสาหกรรมไปใช้งาน: ทำความเข้าใจและตัวอย่างในอุตสาหกรรม

1.ระบบระบายอากาศ: ใช้ในการดูดควัน, ก๊าซ, และฝุ่นจากโรงงานหรืออาคาร นำไปสู่ระบบการกรองหรือนำออกจากพื้นที่ทำงาน
2.ระบบควบคุมอุณหภูมิ: ใช้ในการขับเคลื่อนอากาศหรือก๊าซเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต
3.ระบบเป่าลมเย็น: ใช้ในการเป่าลมเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องจักรหรือสินค้า
4.การเป่าลมเพื่อกระตุ้นการเผาไหม้ในเตาหลอมหรือเตาเผา
5.กระบวนการเคมี: ใช้ในการขับเคลื่อนและควบคุมก๊าซหรือควันที่เกิดขึ้นในกระบวนการเคมี

New

FBW230904001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ COMEFRI S.P.A. ITALY งานยุโรปจากอิตาลี่ รุ่นห้องโข่งใหญ่ / ใบพัด 2 ชั้น / ระบบไฟ 380V

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230823002

รูทโบลเวอร์อัดอากาศ(RootBlower) ANLET & UNOMACH ขนาด 7.5 HP / ท่อ 3” / ระบบไฟ 380V 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,000 ฿27,000
 

 

New

FBW230823001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ VENZ รุ่นดูดเป่าลมร้อน ท่อ 4” โครงสร้างและใบวัสดุอลูมิเนียม ระบบไฟ 380V

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230814001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ KRUGER FAN รุ่นใบพัดกรงกระรอก / ดูดเป่าระบายอากาศกลิ่นฝุ่นลมควัน / ระบบไฟ 380V สภาพสวยสดใหม่ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230710002

รูทโบลเวอร์อัดอากาศ(RootBlower) Anlet & Unozawa  ขายตามสภาพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230710001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ NICOTRA FAN BLOWER ขนาดใบพัด 30” (75 cm) มอเตอร์ 7.5 HP 380V (บอดี้สูง x ยาว) 120 x 200 cm เข้ามา 6 ตัว สภาพสวยพร้อมใช้ทุกตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,900 ฿17,900
 

 

New

FBW230703001

โบลเวอร์ดูดเป่าอากาศของใหม่ KRUGER BLOWER ขนาด 5.5 HP 1450 RPM 380V มีฟุตสวิสท์เปิดปิดการทำงาน งานประกอบใหม่สำหรับใช้เป็นเครื่องดูดเศษด้าย สามารถนำไปดัดแปลงประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้หลายชนิด #ของใหม่เก็บสแปยังไม่ได้ใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,500 ฿18,500
 

 

New

FBW230626001

โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาสแบนด์ญี่ปุ่น(CHEMICAL FAN) TEXEL SEIKOW JAPAN พัดลมอุตสาหกรรมงานเคมีพิเศษเฉพาะ วัสดุไฟเบอร์กลาส ใช้ในการบำบัดอากาศ ทนต่อการกัดกร่อนจาก ไอกรด-ด่าง / ไอสารเคมี ขนาด 7.5 HP 380V #ของหายากมีมาตัวเดียว ‼️

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230612001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ TONG QUANG & NICOTRA ดูดเป่าระบายอากาศกลิ่นฝุ่นลมควัน / ขนาด 10 HP และ 15 HP รอบจัด 2900 RPM ระบบไฟ 380V

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230531001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ KRUGER FAN รุ่นใบพัดกรงกระรอก / ดูดเป่าระบายอากาศกลิ่นฝุ่นลมควัน / ระบบไฟ 380V สภาพสวยสดใหม่ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230522001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ ขนาด 10 HP ใบพัดตรงแบบอลูมิเนียม โต 50 cm (20”) มอเตอร์ Mitsubishi 10 HP 380V สภาพสวยพร้อมใช้ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,500 ฿22,500
 

 

New

FBW230515001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ ใบพัดกรงกระรอก ดูดเป่ากลิ่นฝุ่นลมควัน ใช้กับไฟบ้าน / ระบบไฟ 2 สาย 220V

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230502001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศงานญี่ปุ่น CHIYODA OSAKA NIPPON ขนาด 50 HP 1460 RPM 200V (3 สายญี่ปุ่น) ขนาดโบลเวอร์ ปากทางเข้า 60 cm / กว้าง 180 cm / สูง 200 cm ใบพัดวัสดุสเตนเลส สภาพสวยตัดมาใหม่ๆ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230424001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ NICOTRA FAN BLOWER ขนาดใบพัด 30” (75 cm) มอเตอร์ 7.5 HP 380V (บอดี้สูง x ยาว) 120 x 200 cm สภาพสวยพร้อมใช้ทุกตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,000 ฿24,000
 

 

New

FBW230410001

โบลเวอร์สเตนเลสดูดเป่าระบายอากาศ Made in JAPAN ห้องและใบพัดวัสดุเป็นสเตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 70 cm มอเตอร์ TOSHIBA 20 HP 380V งานสเตนเลสหายาก สภาพสวยลมเร็วแรงพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230327001

โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาส(FRP_FAN) พัดลมอุตสาหกรรมวัสดุไฟเบอร์กลาส ใช้ในการบำบัดอากาศ ทนต่อการกัดกร่อนจากไอกรด-ด่าง ไอสารเคมี ขนาด 10 HP 380V #ของหายากมีมาตัวเดียว ‼️

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230320001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ SUZHOU HAOLI FAN ระบบไฟ 380V #ของใหม่เก็บสแปยังไม่ได้ใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230313001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ KRUGER BLOWER ระบบไฟ 380V สภาพสวยสดใหม่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230220001

ริงโบลเวอร์งานยุโรปของใหม่ (Ringblower) SIEMENS_GERMANY ขนาด 10 HP 2935 RPM 380V / ขนาดท่อเข้า/ออก 3” #ของใหม่เก็บสแปยังไม่ได้ใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

FBW230207001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศงานญี่ปุ่น NISHIDA KOGYO JAPAN มอเตอร์ Mitsubishi ขนาด 10 HP 380V สภาพสวยตัดมาใหม่ๆ พร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230131001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ_KRUGER ขนาด 25 HP 1450 RPM 380V ใบพัด 2 ชั้น 60 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38,000 ฿38,000
 

 

New

FBW230124002

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศงานญี่ปุ่น CHIYODA OSAKA NIPPONขนาด 50 HP 1460 RPM 200V (3 สายญี่ปุ่น) ขนาดโบลเวอร์ ปากทางเข้า 60 cm / กว้าง 180 cm / สูง 200 cm ใบพัดวัสดุสเตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230124001

โบลเวอร์และมอเตอร์เกียร์ ระบบไฟ 380V เข้ามาใหม่ มีมาอย่างละ 3 ตัว สภาพสวยพร้อมใช้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW230117001

รูทโบลเวอร์อัดอากาศเก่าญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 

 

New

FBW230117002

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ_KRUGER ขนาด 10 HP ระบบไฟ 380V สภาพสวยพร้อมใช้เข้ามาใหม่หลายตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,500 ฿16,500
 

 

New

FBW230109001

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ_Panasonic ขนาด 5 HP ใบพัด/ท่อเข้าออก 60 cm บอดี้ 140 x 115 cm ( ยาว x สูง ) / มอเตอร์ Hitachi 5 hp 1410 rpm 220/380v ภายในสภาพสวย (ภายนอกเปื้อนคราบ บุโฟมสีดำเล็กน้อย) 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,500 ฿13,500
 

 

New

FBW221205001

โบลเวอร์สเตนเลสดูดเป่าระบายอากาศ Made in JAPAN ห้องและใบพัดวัสดุเป็นสเตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 70 cm มอเตอร์ TOSHIBA 20 HP 380V งานสเตนเลสหายาก สภาพสวยลมเร็วแรงพร้อมใช้งาน 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW221121001

รูทโบลเวอร์อัดอากาศงานยุโรป AERZEN & REIMELT GERMANY มาเป็นชุดพร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟ 380V 40 HP ท่อ 5” 40 HP ท่อ 6” 60 HP ท่อ 6” 60 HP ท่อ 6”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

FBW221114002

โบลเวอร์ดูดเป่าระบายอากาศ KRUGER ขนาด 15 HP / CMH : 15000 / ระบบไฟ 380V สภาพสวยสดใหม่ เข้ามา 2 ตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,500 ฿18,500
 

 

New

FBW221114001

รูทโบลเวอร์อัดอากาศเก่าญี่ปุ่น ANLET JAPAN ชุดรูทโบลเวอร์ เบอร์ 125 (ท่อ 5”) พร้อมมอเตอร์ 10 HP แก้ไฟใช้ 380V ให้เรียบร้อย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้